Selamat Datang Pelajar Hijau

"Terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlakul karimah, dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham Ahlussunah Wal Jamaah dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945."
IPNU IPPNU

PKPT IPNU IPPNU

Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU IPPNU STKIP NU Kabupaten Tegal.

STKIP NU

STKIP NU TEGAL

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama Kab. Tegal.

BEM & DPM

Badan Eksekutif Mahasiswa & Dewan Perwakilan Mahasiswa

PROFIL

Program Kerja

Program Kerja

Program Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi​

Sejarah

Sejarah

Sejarah Berdirinya Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

Susunan Pengurus Harian

Susunan Pengurus Harian

Susunan Pengurus Harian Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi​​

Visi Misi

Visi Misi

Visi & Misi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi​

Belajar Berjuang Bertaqwa